Budget 2016

Uppläsning

Landstingets budget för 2016 omsluter 90 miljarder kronor år 2016. Närmare 80 procent av de totala intäkterna utgörs av skatteintäkter. De samlade skatteintäkterna beräknas uppgå till 70 miljarder kronor, vilket är en ökning med 4,7 procent från 2015. Av dessa medel går 53,7 miljarder kronor till hälso- och sjukvården, medan 9,6 miljarder går till kollektivtrafiken i länet. Det budgeterade resultatet exklusive omställningskostnader är 2 miljoner kronor.

Budgeten är landstingets viktigaste styrdokument. Den beskriver mål, satsningar och ekonomiska ramar för landstingets verksamheter i stort.

En femtedel av Sveriges befolkning bor i Stockholmsregionen och länet fortsätter att växa med cirka 35 000-40 000 invånare varje år. Livslängden för länets befolkning stiger också vilket medför större behov av vård till äldre.

Landstinget fortsätter att rusta upp och bygga ut både kollektivtrafik och hälso- och sjukvård under 2016. Stockholms läns landsting investerar drygt 74 miljarder kronor de kommande fem åren, varav drygt 16 miljarder under 2016. Satsningarna under året inkluderar bland annat en upprustning av tunnelbanans röda linje, och utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, Arenastaden samt Nacka och söderort. Sjukvårdens utbyggnad fortsätter också, och under 2016 tas bland annat den första patienten emot på Nya Karolinska Solna. Under året öppnar även den nybyggda akutmottagningen på S:t Görans sjukhus.