Budget 2015 med invånarfokus

Uppläsning

Stockholms läns landstings budget 2015 omfattar närmare 86 miljarder kronor och beslutades av landstingsfullmäktige den 17 december.

I budgeten, som uppfyller balanskravet, fördelas närmare 53 miljarder kronor till hälso- och sjukvården och närmare 9 miljarder till kollektivtrafiken.

Tydligare ägarstyrning och uppföljning

Den stora utmaningen för 2015 är att få ner kostnadsökningarna framför allt inom hälso- och sjukvården, till långsiktigt hållbara nivåer. En åtgärd för att möta kostnadsökningarna och andra utmaningar i kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården är att stärka ägarstyrningen och se över arbetssätten. Ett ägarutskott har införts under landstingsstyrelsen med ansvar att följa upp verksamheternas resultat. Ledamöterna i utskottet ska även vara ledamöter i Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB.

Satsningar för enklare vardag för invånarna

Både kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården står inför underhåll och utbyggnad för att möta invånarnas behov och ge länet möjlighet att växa. Det gör det möjligt för kommunerna att kunna etablera nya bostadsområden och för regionen att attrahera fler invånare. Stockholms läns landsting investerar nära 74 miljarder kronor de kommande fem åren, varav drygt 15 miljarder under 2015. Konkreta exempel på satsningar inom kollektivtrafiken är utbyggd tunnelbana, utbyggnad av citybanan och tvärbanan, nya spårvägar samt satsningar på befintliga lokalbanor.

Inom hälso- och sjukvården prioriteras färdigställandet av Nya Karolinska Solna och omfattande ny- och ombyggnationer av andra sjukhus.

För att kunna fortsätta investera i framtiden är det viktigare än någonsin att verksamheterna håller beslutad budget.