Budget

Uppläsning

Budgeten är landstingets viktigaste styrdokument. Den beskriver mål, satsningar och ekonomiska ramar, samtidigt som den anger inriktning för vad landstingets verksamheter ska uppnå.

Budgeten innehåller fördelningen av landstingsbidrag, resultatkrav och investeringsramar, men även konkreta uppdrag från de förtroendevalda till landstingets verksamheter.

Arbetet med budget 2018

Just nu pågår arbetet med att ta fram landstingets budget för 2018. Den 13-14 juni fattade landstingsfullmäktige beslut om budgeten.

Allt om budget 2018
Stegen mot budget 2018
Så ser landstingets budgetprocess ut

Budget 2017

Mål och budget för 2017 är den budget som gäller för landstinget under 2017. Den beslutades i landstingsfullmäktige i juni 2016 och fastställdes som slutlig budget i december. 

Besluten i budgeten för 2017
Mål och budget 2017 (pdf)