Budget

Uppläsning

Budgeten är landstingets viktigaste styrdokument. Den beskriver mål, satsningar, ekonomiska ramar, samtidigt som den anger inriktning för vad landstingets verksamheter ska uppnå.

Budgeten innehåller fördelningen av landstingsbidrag, resultatkrav och investeringsramar, men även konkreta uppdrag från de förtroendevalda till landstingets verksamheter.

Stockholms läns landstings budget omsluter cirka 96 miljarder kronor. Närmare 80 procent av de totala intäkterna utgörs av skatteintäkter.

Arbetet med budget 2018

Just nu pågår arbetet med att ta fram landstingets budget för 2018. Den 13-14 juni fattade landstingsfullmäktige beslut om budgeten för 2018.

Läs allt om budgetbesluten i landstingsfullmäktige
Läs mer om  arbetet med budget 2018
Så ser landstingets budgetprocess ut

Budget 2017

Mål och budget för 2017 är den budget som gäller för landstinget under 2017. Den beslutades i landstingsfullmäktige i juni 2016 och fastställdes som slutlig budget i december. 

Läs mer om besluten i budgeten för 2017
Läs hela Mål och budget 2017 (pdf)