Budget

Uppläsning

Budgeten är landstingets viktigaste styrdokument. Den beskriver mål, satsningar och ekonomiska ramar, samtidigt som den anger inriktning för vad landstingets verksamheter ska uppnå.

Budgeten innehåller fördelningen av landstingsbidrag, resultatkrav och investeringsramar, men även konkreta uppdrag från de förtroendevalda till landstingets verksamheter.

Budget 2018

Den 5 december fastställde landstingsfullmäktige landstingets budget för 2018.

Läs allt om budget 2018
Dokument inför budget 2018
Så ser landstingets budgetprocess ut