Fastighetsförsäljningar

Uppläsning

Under de närmaste åren kommer flera av landstingets verksamheter att flyttas till nya lokaler. Den största förändringen sker i samband med att Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnader i Solna blir färdigställda, men även andra förändringar innebär att lokaler kommer bli tomma.

Visionsbild från Solna stads program för norra delen av Hagastaden. Illustration: Team Rundquist.


Som en konsekvens av omflyttningarna planerar landstinget de närmaste åren att sälja flera fastigheter och tomter.

Norra delen av Hagastaden

När Karolinska Universitetssjukhuset flyttat in i sina nya lokaler i Solna så kommer omkring 40 fastigheter på det nuvarande Karolinska-området att tömmas. Det är landstinget som äger både fastigheterna och tomterna. Försäljningen delas upp i flera etapper och huvudbyggnaden ska säljas först.

Det gamla sjukhusområdet kommer att omvandlas till omkring 3000 bostäder och 150 000 kvadratmeter kontor, verksamheter och service. Många av de gamla byggnaderna är kulturminnesklassade och kommer att stå kvar i den nya stadsdelen. Den nya bebyggelsen ska också smälta in i den nuvarande miljön.

Landstinget behåller vissa byggnader

Alla byggnader på området kommer inte att säljas. Bland annat kommer byggnaden där Astrid Lindgrens barnsjukhus låg före flytten till den nya sjukhusbyggnaden att behållas för öppenvård. Där ligger nu Närakut Haga, som öppnades i juni 2017 och drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Även den tidigare Thorax-byggnaden kommer vara kvar, här kommer Karolinska Universitetssjukhuset att bedriva slutenvård.

Landstinget ansvarar, tillsammans med Solna stad och de nya fastighetsägarna, för att planlägga området och ta fram detaljplaner, vilket är ett omfattande arbete som bland annat handlar om nya gator, parker, värme, vatten och el. Sjukhuset byggdes under åren 1932-40 och ritades av arkitekten Carl Westman.

Landstingsfullmäktige beslutade om inriktningen för försäljningen av norra delen av Hagastaden den 9 maj.

Sabbatsbergs sjukhusområde

En del av fastigheten ska säljas med förutsättning att köparen ska uppföra en ny mindre sjukhusbyggnad. Därefter ska resten av området säljas för att ge plats åt nya bostäder.

Sjukhuset ritades av arkitekt Ernst Jacobsson och öppnades redan år 1879. Under slutet av 1960-talet revs flera byggnader och ersattes sedan av nya, bland annat huvudbyggnaden. Det finns dock en gammal byggnad kvar på tomten som har kulturhistoriskt värde och kommer inte att rivas.

S:t Eriks ögonsjukhus

S:t Eriks ögonsjukhus kommer att flytta till nybyggda lokaler, alldeles intill Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna. Där samlas all ögonsjukvård i länet. I samband med det kommer de nuvarande lokalerna på Fleminggatan att säljas för att sedan bli bostäder.

Huvudbyggnaden är från 1968. Det finns dock en äldre kulturminnesklassad byggnad från 1850-talet som inte kommer att rivas.

Jakobsbergs sjukhusområde

En utredning om sjukhusområdet pågår. Troligtvis kommer stora delar av området säljas och omvandlas till bostäder. Jakobsbergs sjukhus byggdes 1970.

Övriga försäljningar

Utöver dessa försäljningar kommer landstinget de närmaste åren att sälja flera mindre fastigheter. Anledningen till att de säljs skiljer sig åt, men i många av dessa fastigheter har landstinget i dag ingen egen verksamhet.

De fastigheter som ska säljas är:

Stadshagsvägen 7
Glaven 12, Kungsholmen
Stockholms stad

Stadshagsgården
Glaven 8, Kungsholmen
Stockholms stad

Kungsholmen BUP
Glaven 6, Kungsholmen
Stockholms stad

Vita bergens behandlingshem
Riset 11, Södermalm
Stockholms stad

Lindegården
Borrsvängen 9, Gubbängen
Stockholms stad

Spånga familjecentral
Ingulv 1, Spånga
Stockholms stad

Örnsbergs behandlingshem
Provröret 16, Örnsberg
Stockholms stad

Ankarets behandlingshem
Söderbymalm 3:241
Haninge kommun

Husby gård
Husby 3:35
Österåkers kommun