Fastighetsförsäljningar

Uppläsning

Under de närmaste åren kommer flera av landstingets verksamheter att flyttas till nya lokaler. Den största förändringen sker i samband med att Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnader i Solna blir färdigställda, men även andra förändringar innebär att lokaler kommer bli tomma.

Visionsbild från Solna stads program för Norra delen av Hagastaden. Illustration: Team Rundquist.


Som en konsekvens av omflyttningarna planerar landstinget de närmaste åren att sälja flera fastigheter och tomter.

Norra Hagastaden

När Karolinska Universitetssjukhuset flyttat in i sina nya lokaler i Solna så kommer omkring 40 fastigheter på det nuvarande Karolinska-området att tömmas. Det är landstinget som äger både fastigheterna och tomterna. Försäljningen delas upp i flera etapper och huvudbyggnaden ska säljas först.

Norra Hagastaden ska bli en stadsdel med omkring 3000 bostäder och 150 000 kvadratmeter kontor, skolor och service. Många av de gamla sjukhusbyggnaderna är kulturminnesklassade och kommer att stå kvar i den nya stadsdelen. Den nya bebyggelsen ska också smälta in i den nuvarande miljön.

Landstinget behåller vissa byggnader

Alla byggnader på området kommer inte att säljas, bland annat kommer byggnaden där Astrid Lindgrens barnsjukhus låg före flytten till den nya sjukhusbyggnaden att behållas för öppenvård och här kommer även den nya närakuten att ligga som enligt plan ska öppna under sommaren 2017. Den nya närakuten kommer att drivas av Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Även den tidigare Thorax-byggnaden kommer vara kvar, här kommer Karolinska Universitetssjukhuset att bedriva slutenvård.

Landstinget ansvarar för att planlägga området och ta fram detaljplaner, vilket är ett omfattande arbete som bland annat handlar om nya gator, parker, värme, vatten och el. Sjukhuset byggdes under åren 1932-40 och ritades av arkitekten Carl Westman.

Landstingsfullmäktige beslutade om inriktningen för försäljningen av Norra Hagastaden den 9 maj.

Sabbatsbergs sjukhus

Hela Sabbatsbergs sjukhusområde planeras att säljas. På en del av området ska eventuellt ett nytt mindre sjukhus byggas och resten av området kommer att bli plats för bostäder.

Sjukhuset ritades av arkitekt Ernst Jacobsson och öppnades redan år 1879. Under slutet av 1960-talet revs flera byggnader och ersattes sedan av nya, bland annat huvudbyggnaden. Det finns dock en gammal byggnad kvar på tomten som har kulturhistoriskt värde och kommer inte att rivas.

S:t Eriks ögonsjukhus

S:t Eriks ögonsjukhus kommer att flytta till nybyggda lokaler, alldeles intill Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna. Där samlas all ögonsjukvård i länet. I samband med det kommer de nuvarande lokalerna på Fleminggatan att säljas för att sedan bli bostäder.

Huvudbyggnaden är från 1968. Det finns dock en äldre kulturminnesklassad byggnad från 1850-talet som inte kommer att rivas.

Jakobsbergs sjukhusområde

Nuvarande Jakobsbergs sjukhus kommer att flytta till Barkarby. Fastigheten ska därför säljas för att i stället ge plats åt nya bostäder. Jakobsbergs sjukhus byggdes 1970.

Övriga försäljningar

Utöver dessa försäljningar kommer landstinget de närmaste åren att sälja flera mindre fastigheter. Anledningen till att de säljs skiljer sig åt, men i många av dessa fastigheter har landstinget i dag ingen egen verksamhet