Landstinget får fortsatt högt kreditbetyg

Uppläsning

Stockholms läns landsting behåller sitt höga kreditbetyg, meddelar det oberoende kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's.

Stockholms läns landsting fortsätter att ha kreditbetyget AA+ vilket är det näst högsta kreditbetyget på lång sikt. Kreditbetyget på kort sikt är det högsta betyget A-1+. Standard & Poor's gör en kreditvärdering av landstinget två gånger per år.

- Detta innebär att Stockholms läns landsting kan fortsätta de nödvändiga kapacitetsförstärkningarna, som möter behoven i det växande länet. Ett högt kreditbetyg ger landstinget bättre förutsättningar för upplåning av kapital till dessa investeringar. Arbetet med att dämpa kostnadsökningstakten pågår med oförminskad prioritet och styrka, för att säkerställa en fortsatt god ekonomi över tid, säger Frida Korneliusson, VD för Stockholms läns landsting Internfinans.

Kreditvärderingsinstitutet konstaterar att landstinget har en välbalanserad ekonomi och en stark finansiell ledning vilket bidrar positivt till det höga kreditbetyget. Andra faktorer som Standard and Poor's väger in är landstingets starka likviditet och Stockholms goda och stabila ekonomiska utveckling. Därtill väger de in de åtgärdsprogram som beslutats och nu genomförs för kontroll över kostnadsökningstakten.

Långsiktig analys

Standard & Poor's analys sträcker sig till och med 2019. I sin kreditbedömning har institutet tagit hänsyn till landstingets ökade investeringar inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken, vilket kommer att öka skuldsättningen i förhållande till intäkterna till en måttlig nivå enligt internationell standard.

Kreditvärderingsinstitutet har även tagit i beaktande att flera sjukhus i Stockholm har omställningskostnader som pressar ekonomin. De konstaterar att landstinget har ett aktivt åtgärdsprogram för att komma till rätta med kostnadsökningstakten vilket man förväntar gradvis ska öka effektiviteten.

 

Tillbaka till nyhetslistan