Stockholms läns landsting redovisar positivt resultat för 2016

Uppläsning

Stockholms läns landsting visar ett positivt resultat på 1 708 miljoner kronor före omställningskostnader. Det framgår av landstingets bokslutskommuniké för 2016.

De senaste tio åren har landstinget visat positiva resultat före omställningskostnader. En ekonomi i balans är viktigt för den långsiktiga utvecklingen och skapar utrymme för prioriterade och nödvändiga investeringar. För de kommande åren kommer den totala kostnadsutvecklingen att påverkas av den omfattande utbyggnaden och upprustningen av infrastrukturen i hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

Resultatet för 2016 uppgick till 1 708 miljoner kronor före omställningskostnader[1], vilket är 1 365 miljoner kronor högre än föregående år. Resultatet efter omställningskostnader uppgick för 2016 till 808 miljoner kronor.

- Ett positivt helårsresultat för 2016 ger oss möjligheter att fortsätta de satsningar vi gör på morgondagens hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. För att bibehålla en ekonomi i balans på längre sikt behöver vi fortsätta att effektivisera verksamheterna, till exempel genom att arbeta på nya sätt inom vården så att de gemensamma resurserna används ännu mer effektivt, säger Malin Frenning, landstingsdirektör.

Tillbaka till nyhetslistan