Gyllene Äpplet

Uppläsning

Stockholms läns landsting delar årligen ut priset Gyllene Äpplet. Priset delas ut till den eller de som tagit initiativ som inneburit utveckling för både individ och verksamhet. Utmärkelsen ska även inspirera till förbättringar i andra verksamheter.

Kriterier för nominering

För att kunna belönas med Gyllene Äpplet ska den/de som nomineras:

  • visa förmåga att omvandla idéer och nytänkande till konkreta resultat.
  • integrera kompetensfrågor i det dagliga arbetet.
  • vara anställd inom Stockholms läns landsting.

Vidare ska den/de nominerades idéer, arbete och resultat vara aktuella och användbara i andra verksamheter inom Stockholms läns landsting.

Pris

Första pris belönas med 40.000 kronor och andra pris med 20.000 kronor som ska användas för kompetensutveckling. Vinnarna får också ett vackert konstglasäpple och ett diplom.

Första pris Gyllene Äpplet 2014: Christina Sundman, Kliniskt träningscenter, Jakobsbergs sjukhus

Förstapristagare Gyllene Äpplet 2014 Christina Sundman, Kliniskt träningscenter Jakobsbergs sjukhus. Foto: Olof Holdar

Simulator för bättre munhälsa belönas

Christina Sundman har utvecklat en munsimulator där vårdpersonal kan träna på att ta hand om äldre personers munhälsa.

Munhälsan är oerhört viktig. Den påverkar både vårt välbefinnande och hör samman med flera sjukdomstillstånd, säger Christina Sundman.

Christina Sundman är årets förstapristagare av Gyllene Äpplet. Hon är bland annat utbildningsansvarig för Kliniskt träningscenter, KTC, vid Jakobsbergs sjukhus. KTC är en avdelning för praktisk träning av kliniska erfarenheter och färdigheter.

Upptäckte förbättringspotential

– Idén till att utveckla en munsimulator föddes när jag arbetade som sjuksköterska på en geriatrisk klinik för några år sedan. Jag slogs av hur otroligt avgörande munhälsan är för patienternas välbefinnande. Infektioner kan till exempel göra väldigt ont och patienterna får svårt att äta, berättar Christina Sundman.

– Samtidigt arbetade jag som lärare på sjuksköterskeutbildningen och såg att studenterna saknade möjlighet att öva på ett verklighetstroget sätt under simulering. I princip hade de en protes att öva tandborstning på.

Idag har allt fler äldre personer egna tänder högt upp i åren liksom fasta eller löstagbara konstruktioner. Framtidens patienter kommer knappt att ha helproteser.

Vill fortsätta utveckla

Simulatorn är unik i sitt slag i världen, visar Christina Sundmans efterforskningar. Därför pågår en process om mönsterskydd. En del av prispengarna ska gå till att vidareutveckla munsimulatorn. Det finns ett stort intresse för den här kunskapen, både i Sverige och i Norden.

Andra pris Gyllene Äpplet 2014: Fokusgruppledare på ortopedkliniken, Södersjukhuset

Landstinget belönar utvecklingskraft

På Södersjukhusets ortopedklinik arbetar fokusgrupper med att ständigt förbättra vården.

– Det blir en oerhörd kraft i förändringsarbetet när initiativet kommer från dem som arbetar nära patienterna, säger enhetsledare Kristina Emanuelsson.

Andra pris Gyllene Äpplet 2014 fokusgruppledare på ortopedkliniken, Södersjukhuset. Foto: Olof Holdar

Årets andrapristagare i Gyllene Äpplet är de åtta sammankallande sjuksköterskorna och en undersköterska för ortopedklinikens fokusgrupper. Kristina Emanuelsson och hennes kollega enhetsledare Marina Eriksson är två av dem. Sammanlagt finns det nio multiprofessionella fokusgrupper på ortopedkliniken. De områden de arbetar med är smärta, hygien, läkemedel, nutrition, sårvård, miljö, dokumentation, fallprevention och patientinformation.

Vinnande koncept

Det känns jätteroligt! Det här är ett arbete som pågått i olika former sedan början av 2000-talet. Vi ser att det bär frukt, säger Kristina Emanuelsson som är ansvarig för dokumentationsgruppen.

– Priset ger oss skjuts att fortsätta med ett vinnande koncept, tillägger hennes kollega, enhetsledare Marina Eriksson som är ansvarig för nutritionsgruppen.

Sätter mål, mäter och visualiserar

Varje fokusgrupp sätter upp tre till fyra mål som vårdpersonalen arbetar för under året. Målen garanterar att arbetssättet är evidensbaserat, alltså att det finns vetenskapligt stöd. Med tydliga mål är det också lätt att följa förändringsarbetet.

– Meningen är förstås att det ska bli bättre för patienten, säger Kristina Emanuelsson.

Vid årets slut redovisas alla mål och mätningar i en kvalitetsrapport. I rapporten för 2013 går det till exempel att se att andelen patienter som upplever kraftig smärta minskat från åtta procent 2011 till endast en procent 2013.

Första pris i Gyllene Äpplet 2013 går till Danderyds akutavdelning

Gyllene Äpplets förstapris 2013 går till Pernilla Eidenberg, undersköterska och ansvarig för anhörigstödet på Danderyds akutavdelning. Det handlar om att se människor, att ge tröst och att informera.

Juryns motivering är: ”För att ha utvecklat anhörigstödsfunktionen på akutkliniken som gör att anhöriga känner sig sedda och hörda i en mycket utsatt situation.”

Viktigt göra rätt från början

Pernilla Eidenberg– Om vi gör rätt från början blir det så mycket enklare, både för de anhöriga och för personalen. På akuten har vi många allvarliga situationer. De anhöriga är rädda och ledsna. Om vi inte tar hand om dem är det naturligt att de både får ångest och blir arga. Senare kanske de kommer tillbaka med bröstsmärtor och ont i magen för att de inte fick hjälp i sitt sorgearbete eller sin kris, säger Pernilla Eidenberg.

Idag har Danderyds akut en mycket välgenomtänkt process för att ta hand om anhöriga till svårt sjuka, skadade eller döda patienter. Pernilla Eidenberg uppfattar att den är självklar i dagens verksamhet, att den blir som en kultur som sprider sig. Hon har hämtat inspiration från kommunens anhörigstöd, från kyrkan, ambulanssjukvården och räddningstjänsten.

Prissumman på 40 000 kronor vet Pernilla vad hon ska använda till.

- Jag ska utbilda mig till samtalsterapeut. Planen är att börja nästa höst. Jag vill också vara med och fortsätta sprida anhörigstödet till andra avdelningar på Danderyds sjukhus. Det känns väldigt viktigt.

Pernilla Eidenbergs arbete uppmärksammas nu nationellt. Nyligen skickade Socialstyrelsen ut en artikel till landets alla akutavdelningar där frågan om ett nationellt nätverk väcks. Danderyds sjukhus akutavdelning tjänar som exempel på fungerande anhörigstöd och Pernilla Eidenberg är kontaktperson.

Andra pris i Gyllene Äpplet 2013 går till vårdavdelning tre på Norrtälje sjukhus

Andrapristagarna Gyllene Äpplet 2013. Foto: Lisa Thorsén

Mer tid och mindre stress. Det nya systemet med så kallade restaurangpuckar på Norrtälje sjukhus har fallit väl ut både för personal och för patienter. När pucken vibrerar, blinkar och piper är det dags att hämta tillbaka patienten från röntgen till avdelningen.

Juryns motivering är: ”För att ha infört pucken som minskar patienternas väntetider och förbättrar personalens arbetsmiljö och kommunikation.”

Idén föds

Tidigare ringde röntgen till avdelningens reception när det var dags att hämta patienten. Den som var närmast svarade. Det gällde att ta reda på vilken patient det gällde, var han eller hon låg, vilken på avdelningen som var ansvarig och dessutom leta reda på den personen.

– Det tog lång tid och skapade mycket stress. Det var då jag kom att tänka på restaurangpuckar som piper och blinkar när maten är klar. Varför kan de inte pipa och blinka när det är dags att hämta patienter istället, berättar Clarita Schedin.

Ledningens stöd

Clarita träffade ledningen som tände på iden. Efter lite research upptäckte de att restaurangpuckar redan fanns på ett danskt sjukhus. Där används de för att patienter som väntar på sin tur i kassan ska kunna röra sig lite friare under väntetiden. Clarita Schedin fick snabbt med sig hela sjukhusledningen på noterna.

Mindre stress och mer tid för patienterna

Puckarna är knutna till patienterna och aktiveras i det här fallet av röntgenavdelningen. Den piper, blinkar och vibrerar i fickan på den ansvariga till dess att patienten är hämtad. Restaurangpuckarna har medfört en klar förbättring. Visserligen låter de, men mycket mildare än en telefon.

Eva-Lena Lindström, undersköterska, trivs med det nya systemet.

- Stressen har särskilt minskat på kvällar och helger när vi är få som arbetar, säger Eva-Lena.

Norrtälje sjukhus är först i vården i Sverige med att inför restaurangpuckar. Clarita Schedin har räknat ut att det nya systemet gör att hämtningsprocessen tar tio minuter mindre per patient.

Prissumman på 20 000 kronor ska avdelningen använda till något härligt.

– Vi får se vad det kan bli, men vi ska unna oss något extra, säger Clarita Schedin.

Mer om priset

En jury beslutar vem som får Gyllene Äpplet efter att landstingets anställda fått nominera kandidater. Första pris är 40 000 kronor. Andra pris är 20 000 kronor. Vinnarna får också ett äpple i konstglas.