Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Uppläsning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att Stockholms läns invånare har tillgång till en bra och säker hälso- och sjukvård samt tandvård.

Vår verksamhet

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppdrag är att ta reda på hur behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i länet ser ut. Utifrån det behovet beställer förvaltningen den vård och tandvård som behövs samt följer upp vårdens resultat och kvalitet.

Syftet med uppföljningarna är att säkerställa att vårdgivare, som tecknar avtal med Stockholms läns landsting, levererar den vård som länets invånare behöver.

Samarbeten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett nära samarbete med länets kommuner, som ansvarar för viss hälso- och sjukvård och omvårdnad. Tillsynsmyndigheter, andra landsting, funktionshinderrörelsen och pensionärsorganisationer är också viktiga samarbetspartner.

Här finns vi

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens officiella besöksadress är Hantverkargatan 11 B, men i praktiken finns förvaltningen på flera adresser i Stockholm:

 • Lafa, Enheten för sexualitet och hälsa
  Magnus Ladulåsgatan 63A
 • Avdelningen för Smittskydd, Vårdhygien och Strama
 • Smittskydd Stockholm
  Magnus Ladulåsgatan 63 A
 • E-hälsa och strategisk IT
  Södermalmsallén 36
  Magnus Ladulåsgatan 63 A
 • Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC)
  Västgötagatan 2

Våra öppettider

Receptioner

Måndag-torsdag klockan 8.00-17.00
Fredag klockan 8.00-16.30
Dag före röd dag klockan 8.00-14.00

Registratur

Måndag-fredag klockan 9.00-11.30 och 12.30-16.00
Dag före röd dag klockan 9.00-12.00
26 maj och 5 juni 2017 klockan 9.00-11.00