Vision och värderingar

Uppläsning

Stockholms läns landsting har en gemensam vision och gemensamma värderingar som ska göra landstingsfullmäktiges styrning och inriktning tydlig.

Vår vision

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut.

Våra värderingar

Landstingets arbete ska präglas av:

  • Öppenhet
  • Kompetens
  • Pålitlighet
  • Samverkan