Yvonne Haglund Åkerlind blir ny VD för Danderyds sjukhus AB

Uppläsning

Yvonne Haglund Åkerlind blir ny VD för Danderyds sjukhus AB, med start den 1 oktober. Hon blir därmed ansvarig för ett av landets största sjukhus med 3800 medarbetare och uppdraget blir att fortsätta att utveckla Danderyds sjukhus både som vårdgivare och arbetsplats. Sjukhuset byggs för närvarande ut, med fler vårdplatser, bättre akutmottagning och bättre möjligheter att utveckla vård, utbildning och forskning.

Yvonne Haglund Åkerlind är docent i ortopedi och har arbetat som chef och ledare för bland annat trauma, barn- och vuxenortopedi samt fler kirurgiska och medicinska verksamheter för både privata och landstingsdrivna vårdgivare. Idag är Yvonne Haglund Åkerlind temachef för tema Trauma och Reparativ Medicin vid Karolinska universitetssjukhuset. Hon har bred och lång erfarenhet av att leda och utveckla specialiserad vård.

- Stockholms läns landsting utvecklas snabbt nu, inte minst tack vare de stora satsningar som görs inom hälso- och sjukvården. För mig är det avgörande att vi har de bästa ledarna på våra sjukhus, för att vi ska kunna göra vården ännu bättre för patienter och medarbetare. Flera av Yvonne Haglund Åkerlinds tidigare roller har krävt starkt ledarskap och förmåga att skapa delaktighet när verksamheterna förändrats, säger Malin Frenning, landstingsdirektör för Stockholms läns landsting.

- Yvonne Haglund Åkerlind har bred och gedigen erfarenhet av att utveckla specialiserad vård på ett sätt som gör den mer modern, med nya arbetssätt, nya behandlingsmetoder och annan organisering av arbetet. Det är erfarenheter som kommer väl till pass nu när vården är i så stark förändring, säger Johan Assarsson, styrelseordförande för Danderyds sjukhus AB.

- Jag ser väldigt mycket fram emot att arbeta som VD för Danderyds sjukhus AB för att fortsätta att utveckla Danderyds-andan på ett av Sveriges största akutsjukhus och ta en ännu mer central roll i nätverket Stockholms läns landsting, säger Yvonne Haglund Åkerlind.

Yvonne Haglund Åkerlind efterträder Stefan Jacobsson som efter sex år som VD valt att återgå till sin ordinarie tjänst som professor och överläkare  vid Danderyds sjukhus AB.

Bakgrund

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus med drygt 3 800 medarbetare och en omsättning på ca 3,4 miljarder kronor per år. Sjukhuset är, tillsammans med hälftenägda BB Stockholm, norra Europas största förlossningssjukhus. Nära 10 procent av alla barn i Sverige föds på Danderyds sjukhus. Totalt har sjukhuset ca 500 vårdplatser, och erbjuder akut och specialiserad sjukvård.

Sedan juni 2016 har Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB en gemensam styrelse.

Fakta om Yvonne Haglund Åkerlind

  • Född 1961.
  • Docent i ortopedi. Har arbetat som chef och ledare för bland annat trauma, barn- och vuxenortopedi samt fler kirurgiska och medicinska verksamheter för både privata och landstingsdrivna vårdgivare. Idag temachef för tema Trauma och Reparativ Medicin vid Karolinska universitetssjukhuset.
  • Har arbetat över 25 år i Stockholms läns landsting, i huvudsak på Karolinska Universitetssjukhuset.
  • Har arbetat med både forskning och utbildning i flera av sina tidigare roller inom sjukvården.
Tillbaka till nyhetslistan