Allt om landstingets budget 2018

Uppläsning

Landstingsfullmäktige har nu fattat beslut om budget 2018.

Alla partier i landstinget har lämnat in sina budgetförslag för 2018 till landstingsfullmäktige. Förslagen ställdes mot varandra under ett två dagar långt budgetsammanträde. Ledamöterna debatterade, röstade och beslutade om vad som ska gälla i de olika frågorna. Även särskilda uppdrag till verksamheterna i landstinget, de så kallade att-satserna beslutades.

Besluten gäller insatser inom samtliga verksamheter i landstinget: Hälso- och sjukvård, trafik, kultur, regionfrågor, innovation och forskning m.m. Även nivån på landstingsskatten, patientavgifter och taxorna i kollektivtrafiken fastställdes.

Följ sammanträdet via webb-tv

Om du har problem att se sändningen prova att öppna den i en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox, eller titta via play.sll.se

Se båda dagarnas sändning via play.sll.se 

Aktuella beslut

Sammanfattningar av de viktigaste besluten.

Dag 1

Skatter, taxor och avgifter

Beslut: Oförändrad skatt i landstinget 2018

Kollektivtrafik

Beslut: Ny SL-taxa 2018

Beslut: Nya krav vid upphandling av färdtjänst

Beslut: SL-kort prövas inom Waxholmsbolagets trafik vår, vinter och höst

Beslut: Nybyggaravtal ska ge kollektivtrafik till nya stadsdelar

Beslut: Cykel och kollektivtrafik ska kunna kombineras till en hel resa

Tillväxt, region och miljö

Kultur

Dag 2

Hälso- och sjukvård

Beslut: Bättre lokaler för vården vid Danderyds sjukhus och Sollentuna sjukhus

Beslut: Södersjukhuset byggs ut i västligt läge

Beslut: Fler AT- och ST-läkare i Stockholmsvården

Beslut: Ny lönemodell för fler medarbetare i vården

Beslut: Vårdval reumatologi avbryts

Beslut: 290 miljoner till primärvården

Beslut: Mobilapp ska vägleda patienter digitalt

Beslut: Förlossningsvården byggs ut

Beslut: Fler platser inom psykiatrin till Nacka och Huddinge sjukhus

Beslut: Fast läkarkontakt införs under 2018

Beslut: Fler videomöten i vården från 2018

Forskning och innovation

Personalfrågor

Landstinget övrigt

Beslut: Ny vision och värderingar för landstinget

Beslut: Nu utvecklas styrningen ytterligare i landstinget

Nästa steg i budgetprocessen

Budgeten går nu vidare till landstingets nämnder och styrelser. De sammanställer i sin tur sina detaljerade budgetar och fattar beslut om dem under hösten 2017. I december lämnas allt samlat till landstingsfullmäktige som fastställer slutlig budget, kallad Mål och budget för 2018.

Läs mer om landstingets budgetprocess

Tillbaka till nyhetslistan