Detta gör vi

En ny tunnelbanedepå, ett garage för tunnelbanetåg, byggs i Norsborg. Depån byggs till största delen inne i berget under Eriksbergsåsen där tre uppställningstunnlar nu finns utsprängda. Tågens resa ner till berget går via en 320 meter lång betongtunnel. Ovanpå denna bygger vi nu verkstaden.

Syfte

Norsborgsdepån är ett led i Trafikförvaltningens beslut att införa ett nytt trafikstyrningssystem på Röda linjen för att kunna utöka trafiken och att köpa in nya, bekvämare vagnar. En ny tunnelbanedepå behövs för att förvara och underhålla de nya vagnarna.

Vem påverkas och tidsplan

Alla som bor och passerar Norsborg blir påverkade av arbetet med Norsborgsdepån. De förberedande arbetena startade under 2012 och depån kommer att tas i drift under 2017. Under hösten 2016 kommer de större arbetena vara klara och påverkan minska.

Det här är Norsborgsdepån

SL bygger en ny tunnelbanedepå, ett garage för nya tunnelbanetåg, i Norsborg. Depån byggs till största delen inne i berget under Eriksbergsåsen.

Depån är ett led i SL:s beslut att införa ett nytt trafikstyrningssystem på Röda linjen för att kunna utöka trafiken och att köpa in nya, bekvämare vagnar. En ny tunnelbanedepå behövs för att förvara och underhålla de nya vagnarna.

Fler filmer om Norsborgsdepån finns på YouTube

Norsborgsdepån kommer att bestå av tre uppställningstunnlar inne i Eriksbergsåsen, där tunnelbanetågen ska städas nattetid. För att komma in i uppstälningstunnlarna åker tunnelbanetågen från Norsborgs station vidare ner i den 320 meter långa betongtunneln som möter bergtunneln inne i Eriksbergsåsen.

När tunnelbanetåget kommer in in berget passerar tåget en fullskalig tågtvätt som fungerar precis som en biltvätt på bensinmacken. När tåget blivit tvättat åker det antingen och ställer sig i en av uppställningstunnlarna eller fortsätter rakt igenom dessa och åker vidare upp till verkstaden som kommer att byggas ovanpå betongtunneln. I verkstaden kommer det att finnas fem verkstadsplatser och en saneringshall för borttagning av klotter. 

För att åter komma ut på spåret åker sedan tåget tillbaka genom uppställningstunnlarna, ut genom betongtunneln och tursätts på röda linjen, rent och underhållet.

Norsborgsdepån byggs mestadels under Eriksbergsåsen med en verkstadsbyggnad i slänten mellan Hallundavägen och Skarpbrunnavägen.

Inne i uppställningstunnlarna läggs räls och växlar. Alla installationer sätts på plats och förberedelser för att depån ska kunna köras delvis automatiskt pågår.
Etableringen på Sankt Botvids väg kommer att finnas kvar då NCC använder denna väg för att ta in material i tunnlarna.

Längs Hallundavägen kommer arbetet med hus och verkstad att fortsätta. Utifrån kommer husen att se färdiga ut under hösten. I verkstaden ska räls läggas och verkstadsplatserna iordningställas. Klottersaneringshallen ska förberedas och personalutrymmen ska bli klara.

lllustration av tunnelbanevagnar.

Röda linjen är tunnelbanan som går från Ropsten och Mörby Centrum i norr till Norsborg och Fruängen i söder. Stockholm växer och fler behöver resa med oss. Nu satsar vi på nya fordon, nytt signalsystem och ny depå. Välkommen tll en bekvämare resa på en modernare linje med fler avgångar.


Vägen hit

Arbetet med Norsborgsdepån började 2010. Efter mycket arbete med att hitta en lämplig plats för den nya depån längs röda linjen påbörjades olika utredningar för att depån skulle kunna byggas i Norsborg. En av de stora fördelarna med att ha en depå i Norsborg är att det är nära till ändhållplatsen vilket minskar tomkörning, som innebär mindre buller, minskad energiförbrukning och lägre dritfskostnader.

Norsborg är den bästa platsen för en ny tunnelbanedepå

Samråd genomfördes med fastighetsägare, sakägare samt andra berörda och detaljplan antogs i Botkyrka kommun i december 2011, planen vann laga kraft 2012-01-19.

Eftersom byggandet av Norsborgsdepån kan komma att påverka grundvattennivån ansökte Trafikförvaltningen om tillstånd för vattenverksamhet. Huvudförhandling hölls i miljödomstolen den 23 januari 2012. Villkor för vattenverksamheten och Norsborgsdepån meddelades i en dom som kom den 24 februari 2012.

Miljödom för Norsborgsdepån (pdf)


Så påverkas du

Borrning pågår för framtida sprängning. Foto: Elin Elmér.

Borrning pågår för framtida sprängning. Foto: Elin Elmér.

Buller

Tunnelsprängningarna, underjordssprängningarna, inne i Eriksbergsåsen är färdiga och de stora betongarbetena är klara längs Hallundavägen. Det arbete som är kvar för Norsborgsdepån kommer att låta olika högt beroende på vad vi gör. Om vi arbetar med något som kommer att låta mer än vanligt skriver vi om det här på hemsidan.

Damning

Då lastbilarna lämnar arbetsområdena för de ibland med sig jord och sand ut på vägen. Vi arbetar för att minska damningen så mycket vi kan och sopar vägarna så fort det behövs. Hur mycket lastbilarna får med sig ut på vägarna är även beroende av väder och årstid.

Enfiligt på Hallundavägen

För att öka säkerheten kring arbetsområdet längs Hallundavägen är nu en sträcka enfilig och reglerad med sensorstyrda trafikljus. Avstängningen förhindrar även lastbilar att parkera längs med Hallundavägen vilket ytterligare ökar säkerheten.


Verkstaden växer fram

I maj 2015 flög vi över Norsborgsdepån och filmade byggandet och verkstaden som tar form. Hela byggnaden kommer att vara cirka 200 meter lång när den är klar under 2016.

Fler filmer om Norsborgsdepån finns på YouTube

Fakta

 • E1, NCC arbetar på Norsborgssidan mellan Hallundavägen och Skarpbrunnavägen. E2, Skanska sprängde ut bergtunnlarna.
 • Enligt miljödomen får störande arbeten inte ske kvällar och helger.
 • Det är tre uppställningstunnlar som sprängts ut med en total tunnellängd på 2 700 meter.
 • Tunnlarna 1 och 2 är 24 meter breda. Tunnel 3 är 19 meter bred. Alla tre tunnlar har en takhöjd på 8 meter.
 • Huvudtvärtunneln är den som går igenom alla tre tunnlar, denna är 14 meter hög.
 • 320 000 fasta kubikmeter har tagits ut ur Eriksbergsåsen och 50 000 fasta kubikmeter har tagits ut mellan Skarpbrunnavägen och Hallundavägen.
 • Massorna sväller till nästan dubbel storlek när de sprängts ur berget. Massorna skulle fylla hela globen.
 • Vid varje underjordssprängning/tunnelsprängning har det gått åt 2 ton sprängämnen och 1000 fasta kubikmeter har sprängts ut, ca 200 kvm.
 • När sprängningarna pågick transporterades 180 lass med utsprängt berg ut ur åsen, cirka en lastbil var tredje minut på Sankt Botvids väg.
 • Mellan uppställningstunnlarna och marken ovanför är det mellan 6 och 20 meter.
 • På Norsborgssidan har en 320 meter lång betongtunnel gjutits, ovanpå denna står nu verkstaden.
 • Kostnad för projektet: 2 miljarder SEK
 • Färdig för drift 2017 då det kommer att finnas plats för 17 tåg, fem verkstadsplatser, tvätt- och klottersaneringshall samt personal- och serviceutrymmen. Arbetstillfällen för cirka 100 personer kommer att vara knutna hit.
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!