Frågor och svar om landstingets verksamheter

Uppläsning

Här hittar du svar på vanliga frågor om allt i från sjukvård till kollektivtrafik och upphandling.

Administration

Vart vänder jag mig med frågor om patientavgifter och patientfakturor?

Mottagningar på sjukhusen samt landstingsdrivna mottagningar har egna patientkontor eller ekonomiavdelningar som du kan kontakta i dessa frågor. Om du är patient hittar du information på 1177 Vårdguidens webbplats. Om du är vårdgivare hittar du information på Vårdgivarguidens webbplats

Jobb och utbildning

Var hittar jag lediga jobb?

Du kan söka tjänster via ditt yrkesområde eller via en särskild arbetsplats.
Läs mer på sidan lediga jobb på sll.se

Hur gör jag för att söka sommarjobb och prao?

Du hittar all information på sidan Prao och sommarjobb på sll.se

Vilka yrken finns det inom hälso- och sjukvården?

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare. Läs mer på sidan arbetsgivaren Stockholms läns landsting på sll.se

Var hittar jag information om kurser och utbildningar för personal inom hälso- och sjukvården?

Vårdgivarguiden finns information om utbildning, kurser och seminarier för personal inom hälso- och sjukvården

Klagomål på sjukvård

Vart ska jag vända mig om jag vill klaga på vården?

I första hand ska du vända dig till den mottagning eller avdelning där du har blivit behandlad. Det gäller också tandvård.

Till Patientnämnden kan patienter och närstående kostnadsfritt vända sig med frågor eller klagomål. Läs mer om hur du går tillväga på patientnämndens sida på sll.se

Till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan du göra en anmälan om du eller en närstående råkat ut för en vårdskada eller upplever att det finns brister i patientsäkerheten i samband med vård och behandling. Läs mer om hur du går tillväga på IVOS webbplats

Kollektivtrafik

Var ska jag vända mig om har frågor kollektivtrafiken?

SL:s webbplats hittar du alla kontaktvägar till SL. Du kan också ringa SL:s kundtjänst på 08-600 10 00 som har öppet dygnet runt.

Jag glömde mina nycklar på bussen, var ska jag vända mig?

Till hittegodsavdelningen på Klara Östra Kyrkogata 6, telefon 08-600 10 00. Läs mer på MTR:s webbplats där du också söka bland borttappade föremål.

Kultur

Hur gör jag för att arbeta som artist i vården?

På kulturförvaltningens webbplats finns all information du behöver för att kunna arbeta som artist inom vården.

Till kulturförvaltningens webbplats

Vilka konstnärer får arbeta med konst i vårdmiljö?

På kulturförvaltningens webbplats finns all information du behöver för att kunna arbeta som artist inom vården.
Till kulturförvaltningens webbplats

Hur kan kulturaktörer i länet söka stöd från landstinget?

Landstinget har fyra olika ekonomiska stöd till kulturaktörer i länet. Det finns också möjlighet till stöd för internationella projekt. Det är enheten för kultur- och föreningsstöd på kulturförvaltningen som ansvarar med stöden. 

Till kulturförvaltningens webbplats

Var hittar jag landstingets konstutbud?

På kulturförvaltningens webbplats hittar du all information hur kulturförvaltningens konstenhet arbetar med projektledning av konstnärliggestaltning och med förvaltning av konstinnehavet.

Till kulturförvaltningens webbplats

 

Personal och pension

Jag har frågor om min pension? Vart vänder jag mig? 

Vänd dig till den centrala pensionsenheten, på SLL Personal och utbildning, som är landstingets expertfunktion inom pensionsområdet.
Telefon: 08-123 146 00
Öppettider: Måndag 13 -15, tisdag - fredag 9-11, 13-15.
Öppettider under juli månad: Tisdag - fredag 9-11.

Var hittar jag information om hedersbelöningar?

Vänd dig till din personalhandläggare eller din närmaste chef.
Läs mer om hedersbelöningar
Samordnare LSF Kansli cathrine.hoglund@sll.se

Politiker, protokoll och handlingar

Jag vill kontakta en politiker. Var hittar jag kontaktuppgifter?

Under kontakt kan du söka politiker både via partitillhörighet och via politiska organ.
Till kontakta politiker på sll.se

Var hittar jag sammanträdesprotokollen från till exempel landstingsstyrelsens möten och andra offentliga handlingar?

I landstinget finns flera sorters ärenden och olika sätt att hitta dem. Politiska ärenden och handlingar kan du söka här på webbplatsen, medan äldre ärenden och offentliga handlingar finns på separata webbplatser.
Till så söker du ärenden och handlingar på sll.se

Sjukvård och journaler

Vart vänder jag mig med frågor om psykiatri och BUP?

Inom SLSO finns psykiatri för barn- och ungdomar, vuxna och äldre samt specialiserad beroendevård och rättspsykiatri. Primärvården omfattar vårdcentraler, närakuter, barn- och mödrahälsovård, ungdomsmottagningar och rehabiliteringsenheter. SLSO bedriver även Avancerad sjukvård i Hemmet, ASiH och Specialiserad palliativ slutenvård. Mer om SLSO på sll.se
SLSO:s webbplats

Jag vill läsa min journal, hur gör jag då?

Du kan vända dig till den mottagning eller enhet där du behandlas.

Läs mer på 1177 Vårdguidens webbplats

Jag vill läsa min äldre journal, var finns den?

Landstingsarkivet förvarar äldre journaler varav merparten är från 1990-talet och bakåt. Kontakta Landstingsarkivet på landstingsarkivet@sll.se, eller på telefon 08-737 27 10
Landstingsarkivets webbplats

Övriga frågor om journaler och patienträtt

1177 Vårdguidens webbplats finns mer information om sammanhållen journalföring och vem som har rätt att läsa din journal med mera.

Var kan jag få information om färdtjänst och sjukresor?

Kontakta kundservice för färdtjänst på telefon 08-720 80 80. Läs mer om färdtjänsten här på sll.se, färdtjänst en del av kollektivtrafiken.

Vilka regler gäller för utländska medborgare och utlandssvenskar som vill ha vård i Sverige?

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram handboken "Vård av personer från andra länder för hälso- och sjukvården" som du hittar på Vårdgivarguidens webbplats

Var hittar jag information om vårdval?

Vårdgivare hittar information på Vårdgivarguiden webbplats. Patienter hittar information på 1177 Vårdguidens webbplats.

Hur etablerar man sig som vårdgivare?

Avtalsinformation finns på Vårdgivarguidens webbplats

Hur ser reglerna för remisshantering ut?

Information finns på Vårdgivarguidens webbplats

Var finns min remiss?

Kontakta den läkare som remitterat dig. Enligt vårdgarantin ska remissen skickas till den mottagning eller klinik dit din läkare remitterar dig senast tre dagar efter det att hen fattade beslutet.

Var kan jag läsa om regler och lagar för patientsäkerhet?

Vårdgivare hittar information på Vårdgivarguidens webbplats. Patienter hittar information på 1177 Vårdguidens webbplats

Upphandling

Var kan jag se vilka som är leverantörer till landstinget?

Alla leverantörer som är upphandlade av landstinget finns listade i avtalskatalogen.

Var finns landstingets aktuella upphandlingar?

Samtliga pågående upphandlingar för förvaltningar och bolag inom Stockholms läns landsting hittar du på Visma/Opics webbplats

Var hittar jag allmän information om upphandling?

På sll.se finns allmän information om upphandling och hur du går tillväga för att bli upphandlad leverantör till landstinget.
Till upphandling på sll.se