Konstnärlig gestaltning av Slussens nya bussterminal

Uppläsning

Den 18 september påbörjar trafikförvaltningen/SL en utlysning för konstnärlig gestaltning av Slussens nya bussterminal i Katarinaberget. Yrkesverksamma konstnärer inbjuds att anmäla intresse för uppdraget fram till den 30 oktober.

Så här är det tänkt att vänthallen i Katarinabergets bussterminal ska se ut. Skissbild: LINK arkitektur.

Den nya bussterminalen i Katarinaberget är en del i projektet Nya Slussen, som pågår för fullt. Byggstart för bussterminalen är planerad till år 2019 med driftstart tidigast år 2023. Omkring år 2025 beräknas hela Slussenprojektet vara färdigställt. Terminalen kommer att byggas inne i Katarinaberget och blir en viktig bytespunkt för pendlare från Nacka och Värmdö. Här ska man smidigt kunna byta mellan bussar, tåg och tunnelbana.

Bussterminalen kommer att ha hållplatser för sex ankommande bussar, 17 avgående samt ytterligare 17 platser där bussarna kan parkeras mellan turerna. Dessutom blir det en rymlig vänthall och två entréer, varav en har anslutning till tunnelbanan.

Konst på tre platser i terminalen

Arkitektbyrån Foster & Partners förslag har tagit fram riktlinjer för utformningen av de olika miljöerna i nya Slussen - så även den nya bussterminalen. Det utsprängda bergvalvets yta kommer att täckas med sprutbetong i en faluröd färg till en höjd av fyra meter över golvet. De nedersta fyra metrarna av väggarna kommer att bestå av cementmosaik i en mörkare grå nyans och golvet av en ljusare grå cementmosaik.

Konsten är tänkt att finnas på tre platser: golvet i vänthallen samt på väggarna, i taket eller i luftrummet i de bägge entréhallarna. Vänthallen blir cirka 200 meter lång, 16 meter bred och åtta meter hög.

 Rulltrappa från västra entrén mot vänthallen. Skissbild: LINK arkitektur.

En central plats i Stockholms framtida kollektivtrafik

I den nya bussterminalen kommer tusentals resenärer att passera varje dag. Förhoppningen är att många konstnärer ska lockas av utmaningen att utforma ett så viktigt, offentligt rum som Katarinabergets bussterminal kommer att utgöra. Konsten ska vara av högsta klass och tillföra något extra till resan.

Ansök via Konstpool

Upphandlingen av konsten sker genom en utlysning via Konstpool, som startar den 18 september. Där  kan yrkesverksamma konstnärer göra sin intresseanmälan i det första steget. Därefter sker en urvalsprocess innan tre till sex konstnärer väljs ut för skissuppdrag. Arvodet för skissuppdragen är 100 000 kronor per konstnär eller konstnärsgrupp. I det sista steget utses den slutliga vinnaren av SL:s konstråd.

Du som vill anmäla intresse för uppdraget måste registrera dig på Konstpool. Ett krav för att komma ifråga för uppdraget är att du har en avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller dokumenterad flerårig konstnärlig yrkesverksamhet.

Tidplan för gestaltningsuppdraget

18 september – 30 oktober 2017: Utlysning av idéskissuppdrag.
24 november 2017: Beslut om vilka konstnärer som inbjuds till idéskissuppdrag.
15 december 2017 kl. 9-12: Startmöte för idéskissuppdrag.
16 april 2018: Inlämning av idéskissförslag.
14 maj 2018: Beslut om vilket/vilka idéskissförslag som leder till vidareutvecklingsuppdrag.