Hon vill få folk att dansa i takt

Uppläsning

Nasim Farrokhnia känner att hon gjort en viktig resa med sin personal. När hon började som verksamhetschef på Södersjukhusets akutklinik för fyra år sedan startade också ett intensivt arbete för att förbättra patientsäkerheten och arbetsmiljön.

Södersjukhusets akutmottagning är Nordens största. Hit kom Nasim från Statens beredning för medicinsk och socialutvärdering, SBU, för fyra år sedan för att axla rollen som verksamhetschef för hela akutkliniken.

– På SBU hade jag arbetat med en rapport om patientflöden, arbetssätt och patientsäkerhet på akuten. Jag var full av energi och hade många svar. Ganska snart förstod jag att det inte räckte. Jag måste få alla med mig också, berättar Nasim.

Den resan har tagit fyra år.

– Idag är jag glad över vad vi åstadkommit, även om vi inte är i mål.

Nytt teambaserat arbetssätt

Förändringsarbetet har bland annat lett till att man infört teamarbete i så kallade moduler där varje modul består av tre vårdlag. En läkare och en sjuksköterska eller undersköterska jobbar i team runt varje patient och det finns alltid en senior läkare att fråga. Teamet rör sig tillsammans hela tiden och ser till att en patient i taget kommer vidare till de avdelningar på sjukhuset där fortsatta undersökningar och behandlingar ska ske.

– Kommunikationen är viktig. Genom vårt arbetssätt delar alla samma information, även patienten. Det gör beslutsvägarna kortare och säkrare, förklarar Nasim.

Jag har en vision om att vi ska lyfta oss på olika sätt.

Målar vägen

På akuten arbetar ungefär 400 personer. Staben närmast Nasim består av cirka 20 medarbetare. Hälften av dem är chefer och hälften arbetar med olika servicefunktioner.

– Det är viktigt att jag har energi och glädje, att jag kan entusiasmera personalen. Som verksamhetschef har jag en vision om att vi ska lyfta oss på olika sätt. Jag jobbar med att måla målbilderna. Vägen dit, hur vi ska gå tillväga och att få förankring arbetar vi fram tillsammans.

Samtidigt ska allt synkas med sjukhusets övriga verksamhetsområden. Det sker i sjukhusets ledningsgrupp där alla verksamhetschefer sitter.

Förbättring en drivkraft

Nasim har alltid velat bli läkare. När hon kom till Sverige från Iran var hon 18 år. Först läste hon svenska för invandrare och sedan högstadiet på ett år. Efter tre år på gymnasiet blev hon antagen till läkarutbildningen med forskningsinriktning i Uppsala.

– Jag tycker fortfarande mycket om att arbeta kliniskt, men jag är inte klar med chefsjobbet. Det finns så mycket att förbättra och det är en strak drivkraft för mig, säger Nasim Farrokhnia.

 

Text och foto: Lisa Thorsén