Med uppgift att se till att allt flyter

Uppläsning

Michaela Nilsson på S:t Eriks Ögonsjukhus är chef över de yrkesgrupper som ser till att administrationen kring patienten flyter som den ska. Hon känner starkt för administrationens betydelse när det gäller utveckling inom hälso- och sjukvården.

Michaela leder och fördelar arbetet för den administrativa personalen vid en av sjukhusets fyra kliniker. Hon lägger scheman, rekryterar personal och har medarbetarsamtal. I yrkesrollen ingår också att utveckla arbetet på olika sätt.

Vi är en servicefunktion till klinikerna.

Administrativa frågor har lyfts

Hennes medarbetare tar hand om patientens administrativa resa där mycket sker innan och efter själva sjukhusbesöket. De medicinska sekreterarna sköter till exempel journalföring och registrering av diagnoser och åtgärder och administratörerna bokar alla patientbesök. Dessutom har personalen mycket telefonkontakt med patienterna.

– Vi är en servicefunktion till klinikerna. Vår uppgift är att se till att allt flyter. Traditionellt kanske de administrativa yrkesgrupperna inte brukar synas och höras så mycket. Men nu har vi en organisation där våra frågor kan komma in tidigt i olika utvecklingsarbeten, berättar Michaela.

– Det kan till exempel handla om det bästa sättet att kommunicera mellan läkare och den personal som bokar patienterna. Personalen behöver ett antal uppgifter för att bokningen ska bli rätt från början.

Nära medarbetarna

Som gruppchef är hon en del av klinikens ledningsgrupp och har ansvar för upp till 15 medarbetare. De sitter på tre olika ställen i sjukhuset och varje dag rör hon sig bland dem.

– Eftersom gruppen inte är så stor hör jag hela tiden vad som pågår. Jag upplever att vi som är gruppchefer har en konkret insyn i allt som sker och jag tycker att det är positivt att jag kan gräva ner mig i någon särskilt viktig fråga som mina medarbetare har.

Valde styrning och ledning

Michaela har alltid varit intresserad av hälso- och sjukvården. Först tänkte hon att hon skulle välja en utbildning för att kunna arbeta med patienter.

– Men sedan kände jag att jag är mer intresserad av att påverka själva organisationen inom hälso- och sjukvården. Därför riktade jag in mig mot styrning och ledning och läste en magisterexamen i Service management med hälsoinriktning, avslutar Michaela Nilsson.

 

Text och foto: Lisa Thorsén