Förvaltar system med fantastiska möjligheter

Uppläsning

Som systemförvaltare ser Jennie Monthan till att landstingets system för kompetensplanering fungerar så bra som möjligt.

– Jag älskar strukturer och att få andra att förstå meningen med dem.

Jennie Monthan är bland annat förvaltare för det it-system där landstinget bygger upp sin modell för kompetensplanering, KOLL.

– Mitt jobb innebär ganska mycket samarbete med den personalstrategiska sidan som ofta är beställare, berättar Jennie.

Stor bredd

Landstingets modell för kompetensplanering ger en möjlighet att identifiera vilken kompetens som finns och vilken kompetens som behöver utvecklas. Modellen utgår från de roller och kompetenser som krävs för att utföra givna arbetsuppgifter. Rollerna är inte knutna till särskilda förvaltningar eller bolag utan gäller inom hela landstinget. Det är medarbetarna som själva skattar sin kompetens mot de givna rollerna. Informationen blir sedan delvis sökbar för andra.

Jennie förvaltar alltså ett system som huserar en modell framtagen för en väldigt bred användning när det gäller kompetens. Allt från att identifiera enskilda medarbetares behov av utbildning till att planera rekrytering inför stora pensionsavgångar.

– Vi kan också hitta varandra bland alla drygt 40 000 anställda. Jag kanske ska ha en workshop i projektledning och skulle vilja att någon inom landstinget med mycket stor erfarenhet i just projektledning kom och pratade någon timma. En sådan sökning kan det här systemet hantera, förklarar Jennie.

Jag tycker att det är väldigt roligt att få visa andra vilka fantastiska möjligheter det här systemet har.

Förvaltar och utbildar

Jennie ägnar ena halvan av arbetstiden åt att förvalta och förbättra systemet.

– Det handlar om att göra det bättre för användarna. Små saker är ofta viktiga. Jag kan till exempel göra meddelanden från systemet mer pedagogiska så att alla säkert förstår.

Andra halvan av arbetstiden ägnar hon åt att utbilda de som ska använda systemet, både medarbetare och chefer.

– Jag tycker att det är väldigt roligt att få visa andra vilka fantastiska möjligheter det här systemet har. När det gäller nya system är det så viktigt att förklara vad var och en har att vinna på det.

Röd tråd

Jennie visste inte exakt vad hon ville göra efter gymnasiet. Men en röd tråd i hennes yrkesliv har varit intresset för ordning och reda, för processer och rutiner.
– Där finns nyckeln till så mycket. En kedja är ju faktiskt aldrig starkare än den svagaste länken.

 

Text och foto: Lisa Thorsén