Här finns plats för kreativitet

Uppläsning

Akut problemlösning och långsiktigt visionsarbete. Verksamhetschef Annelie Lennberg på Södertälje sjukhus gillar omväxlingen i sitt arbete.

– När jag blev chef upptäckte jag en mer kreativa sida av mig själv.

Södertälje sjukhus har enkelt uttryckt organiserat arbetet tvärs över avdelningar och mottagningar i en så kallad matrisorganisation. För Annelie betyder det att hon är chef för sjukhusets halva personalstyrka. Hon har ansvar för över 500 undersköterskor, sjuksköterskor och chefsjuksköterskor på mottagningar och vårdavdelningar, inklusive Avancerad sjukvård i hemmet och akutmottagningen.

– En av fördelarna med vår organisation är att den underlättar samarbete mellan avdelningarna och mottagningarna. Ett beslut kan snabbt bli praktisk verklighet. Det kan till exempel handla om att vidareutbilda vårdpersonalen inom ett område, säger Annelie.

Jag gillar utveckling och att driva saker framåt.

Upptäckte nya sidor som chef

Sitt första chefsjobb tog hon på sig för att lösa akut personalbrist.

– Även om det var tufft och jag inte riktigt visste vad jag hade gett mig in på upptäckte jag att jag gillar utveckling och att driva saker framåt. Som chef fick jag också plats för min kreativitet på ett annat sätt än som sjuksköterska, berättar Annelie.

Nu har hon varit chef i 15 år. Hon tycker att arbetet i mångt och mycket handlar om att lösa problem här och nu och se till att andra har bra förutsättningar att göra sitt jobb.

– Visionerna finns alltid med i bakhuvudet, men varje dag är ändå fylld av praktiskt arbete.

Alla frågor ryms

Ett exempel på verksamhetschefens mångfacetterade arbete är allt som rör nya Södertälje sjukhus. När det står klart ska det vara ett av Sveriges modernaste akut- och närsjukhus. På väggen bakom mötesbordet visualiserar ett körschema den komplexa flytten som startar hösten 2016 och avslutas under 2018. Annelie vrider och vänder på frågor om framtiden av både praktisk, strategisk och visionär karaktär.

– Hur ska det se ut, hur ska vi jobba, vem ska göra vad och hur ska vi räcka till? Det är frågor vi diskuterar hela tiden, berättar hon.

Valde sjukvård

Annelie valde mellan att utbilda sig till ekonom och sjuksköterska.

– När jag bestämde mig för sjuksköterska tänkte jag mycket på att det är ett yrke där jag kan bistå andra människor i olika situationer och ett yrke som jag kan utöva var som helst i världen. Den sista biten har jag kvar att utforska, avslutar Annelie Lennberg.

 

Text och foto: Lisa Thorsén