Landstinget som arbetsgivare

Avsluta lättläst Uppläsning

Stockholms läns landsting har 43 tusen anställda, vi är en av Sveriges största arbetsgivare. Våra anställda utför landstingets uppgifter.

Stockholms läns landstings viktigaste uppgifter
är vård och kollektivtrafik.
Men vi har också anställda som är
till exempel ekonomer och jurister.

Landstinget vill att våra medarbetare ska ha det bra.
Arbetsmiljön ska vara hälsosam.

För att alla medarbetare ska utvecklas i jobbet
erbjuder vi dem kompetensutveckling, till exempel kurser.
Vi hittar på nya lösningar och arbetar effektivt.

Vi tycker också att det är viktigt
med jämställdhet och mångfald.
Vi arbetar aktivt mot all sorts diskriminering.

Medarbetarnas uppdrag

Så här vill vi att landstingets anställda, våra medarbetare,
ska arbeta:

 • Medarbetarna ska arbeta för att nå verksamhetens mål.
 • De ska utveckla och förbättra verksamheten.
 • De ska vilja lära sig nya saker.
 • De ska vara bra på att lyssna.
 • De ska skapa bra stämning på arbetsplatsen.

Chefernas uppdrag

Det är också viktigt med bra chefer och ledare.

Landstinget ger cheferna stöd
för att de ska bli bra på till exempel ledarskap och ekonomi.

I våra chefers uppdrag ingår det här:

 • Cheferna leder arbetet så att verksamheten
  ska utvecklas och bli mer effektiv.
 • Cheferna ska följa upp resultat av det de gör.
 • Cheferna ska se till att medarbetarna vet
  vilka mål och resultat verksamheten har.
 • Cheferna ska ge medarbetarna möjlighet till
  utveckling och lärande i arbetet.
 • Cheferna ska se till att medarbetarna trivs
  och att de får vara med och påverka sina jobb.

Stockholms län i framtiden

Stockholms län växer, fler och fler människor bor här.
Det finns också många nya företag.

Det här ställer stora krav på vård och kollektivtrafik.
Samtidigt måste vi ta hänsyn till miljön.

Därför kommer landstinget i framtiden

att behöva många medarbetare
som har bra utbildning, nya idéer och är bra på att ta ansvar.