Första landstinget som satsar på grön obligation

Uppläsning

Stockholm har som första landsting genomfört en transaktion av en grön obligation. Ett sätt att låna pengar till miljösmarta satsningar, samtidigt som investerare bidrar till en bättre miljö.

I den gröna obligationen har landstinget paketerat särskilt miljöinriktade investeringsobjekt, så att investerarna vet att pengarna går till projekt som är bra för framtiden. På så sätt hoppas landstinget nå både fler och lojala investerare. Det är viktigt för att säkra de stora investeringarna i vård och kollektivtrafik som landstinget ska göra de kommande åren.

– Gröna obligationer är ett sätt att skapa kapitalmarknadslösningar med miljöprofil. De emitteras och hanteras på samma sätt som en vanlig obligation, säger Frida Korneliusson, vd för Internfinans, Stockholms läns landsting.

Ett viktigt och självklart steg

En grön obligation är ett viktigt och självklart steg för att öka medvetenheten om klimatrelaterade utmaningar och lösningar samtidigt som landstinget uppmärksammar och tryggar gröna utvecklingsprojekt i länet. Obligationen kan komma att finansera projekt som Roslagsbanans upprustning och ny- och ombyggnationen av Södertälje sjukhus.

Stort intresse från investerare

Obligationen om 1,1 miljarder kronor genomfördes på den svenska marknaden och blev snabbt övertecknad. 1,1 miljarder kronor motsvarar cirka 15 procent av landstingets uppskattade lånebehov för 2014. Intresset har varit stort eftersom den gröna obligationen erbjuder samma avkastning som andra obligationer med liknande villkor, samtidigt som de som placerar i gröna obligationer bidrar till en bättre miljö.

Gröna obligationer utfärdades först av Världsbanken 2008. De utgör fortfarande en liten del av den totala obligationsmarknaden, men intresset och marknaden för gröna obligationer växer snabbt.

Miljöområden godkända av Cicero

Pengar som lånas via den gröna obligationen är öronmärkta för investeringar som forskningsinstitutet Cicero klassar som gröna, exempelvis kollektivtrafikinvesteringar. Cicero har granskat landstingets miljöarbete och godkänt de miljöområden som landstinget lyfter fram som gröna investeringar.