Stockholms läns landsting ska bidra till och skapa förutsättningar för en hållbar Stockholmsregion. Ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det gör vi bland annat genom att minska vår påverkan på klimatet, vara resurseffektiva och arbeta hälsofrämjande. 

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.