Mer vård i bättre lokaler

Uppläsning

Just nu genomför Stockholms läns landsting en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. Genom att investera 42,5 miljarder kronor i förbättrade och nya lokaler skapar vi förutsättningar för att utveckla nya arbetsmetoder och erbjuda invånarna mer vård.

Nya Karolinska Solna – ett toppmodernt sjukhus

Nya Karolinska Solna ska gå i spetsen för utvecklingen av framtidens sjukvård med betoning på den avancerade högspecialiserade vården. Det innebär att de svårast sjuka och skadade patienterna tas omhand här. Det handlar bland annat om högspecialiserad cancersjukvård, högspecialiserad hjärtsjukvård och akut trauma. Det nya universitetssjukhuset rymmer även forskning och utbildning av högsta kvalitet och blir ett naturligt centrum för satsningen inom life science.

Många sjukhus ska byggas om

Fler och allvarligare sjukdomstillstånd och olyckor ska kunna tas om hand. Därför investeras 28 miljarder i ny- och ombyggnationer på befintliga sjukhus. Investeringar görs i Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Södertälje sjukhus, Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus och Norrtälje sjukhus. Tack vare satsningen kommer ytterligare 220 vårdplatser att finnas inom akutsjukvården jämfört med idag.

650 nya vårdplatser närmare patienterna

I denna investering ryms även stora satsningar på övriga sjukhus, som har specialistvård och husläkarverksamheter. 650 nya vårdplatser kommer att utvecklas till 2018 vilket betyder 36 000 nya vårdtillfällen. Investeringarna görs i sjukhusen i Bromma, Jakobsberg, Sollentuna, Nacka samt på Sabbatsbergs sjukhus, Dalens sjukhus och Löwenströmska, som alla byggs ut med mer specialistvård närmare patienten. På specialistsjukhusen ska det finnas både öppen och sluten vård, fler somatiska specialister, tillgång till operationssalar, bilddiagnostik och provtagning.