Fler e-hälsotjänster – bättre för patienten

Uppläsning

Smarta och säkra e-hälsotjänster är nyckeln till vård på medborgarens egna villkor. De möjliggör också effektivare och mer patientsäkra arbetssätt för vårdgivare.

Lättare att hitta vård

E-hälsotjänster är en viktig del i att skapa framtidens hälso- och sjukvård som ska göra det lättare för länets invånare att hitta den vård de behöver. Genom 1177 Vårdguiden och Mina Vårdkontakter ska patienter enkelt kunna boka tider hos husläkare, närakuter och specialister.

Större delaktighet för patienterna

Patienterna kommer att erbjudas möjlighet att läsa sin journal, beställa tester som kan göras i hemmet, få hjälp med egenbehandling och boka tider för medicinsk rådgivning och uppföljningssamtal. Detta kommer att stärka patienternas delaktighet.

Effektivt samarbete med säkra system

För vårdgivarna kommer satsningen på e-hälsotjänster och it att innebära stora förbättringar. Möjligheterna för exempelvis samarbete mellan olika vårdgivare, såväl inom länet som över länsgränserna, kommer att öka. Genom säkra och effektiva system kan flera vårdgivare som arbetar med en patient enkelt hitta och dela information, förutsatt att patienten ger sitt godkännande.