Stockholms län växer snabbt vilket öppnar för många spännande möjligheter. Men det innebär också stora utmaningar. Nya och ökade behov av samhällsservice gör att vården behöver vidareutvecklas och bli mer effektiv. Vi behöver också förbättra möjligheterna till resor och rörelse för att knyta samman länet bättre. Här ska människor få möjlighet att frigöra sina livschanser.

Här kan du läsa om olika satsningar som genomförs inom landstinget för att möta framtidens utmaningar.

I dag har Stockholms län över två miljoner invånare. Fram till år 2030 väntas länet ha ytterligare 440 000 nya invånare.

Den snabba tillväxten är en positiv utveckling som öppnar upp för många spännande möjligheter. Men det innebär också en rad utmaningar för att möta den växande befolkningens behov av samhällsservice, exempelvis vård och kollektivtrafik.

I dag har länet över två miljoner invånare och antalet beräknas öka med ytterligare 440 000 fram till år 2030.

Stockholms läns invånare lever allt längre – liksom i övriga landet och världen. Det innebär att utbudet av vård och kollektivtrafik behöver anpassas och förändras i framtiden. Bland annat beräknas behovet av geriatrisk vård att vara dubbelt så stort om tio år.

Om tjugo år beräknas var fjärde svensk vara över 65 år.

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion år 2030. Ett spännande mål som innebär att många organisationer och framtidsbyggare i länet behöver arbeta tillsammans. Det krävs vilja, kraft och mod att möta vår regions stora utmaningar på ett konstruktivt sätt. De stora utmaningarna är att värna om vårt framtida klimat, hantera den höga befolkningstillväxten och skapa en integrerad region där människor kan ta tillvara sina livschanser.

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion.

Stockholms läns landsting ska bidra till och skapa förutsättningar för en hållbar Stockholmsregion. Ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det gör vi bland annat genom att minska vår påverkan på klimatet, vara resurseffektiva och arbeta hälsofrämjande. 

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Våra visioner blir verklighet genom de projekt vi genomför inom våra fyra verksamhetsområden

För att kunna möta de utmaningar vi står inför i länet genomför vi en mängd projekt inom diverse verksamheter. Många av dessa projekt pågår i flera år och överlappar projekt inom andra verksamheter.