Arbeta inom kollektivtrafiken

Uppläsning

På trafikförvaltningen har du som medarbetare ett samhällsutvecklande uppdrag med fokus på en säker och tillgänglig kollektivtrafik. I vår verksamhet har du möjlighet att göra skillnad och arbeta med spännande frågor där miljö och hållbarhet är centrala delar.

Hamid Raoufi, Johan Staaf och Pernilla Borg.

obba hos oss

I takt med att länets invånare blir mer miljömedvetna och ställer högre krav på sitt resande, ökar ambitionerna att ständigt utveckla kollektivtrafiken. Som medarbetare har du därför stora möjligheter att utvecklas i jobbet.

Vi sitter i ljusa och moderna lokaler på västra Kungsholmen. Alla som arbetar på trafikförvaltningen, drygt 650 medarbetare, har det gemensamma uppdraget att förenkla 800 000 resenärers vardag.

Lediga jobb

Söker du ett jobb där du får möjligheten att göra skillnad?

Läs mer om våra lediga tjänster på SLL rekryteringswebb

Linkedin

Följ oss och våra lediga jobb på Linkedin

Student

Vi vill knyta kontakter med duktiga studenter som vill engagera sig i den kollektivtrafik- och samhällsutveckling vi arbetar med. För dig som är student och är intresserad av trafikförvaltningen finns det mer information på vår studentsida. Här kan du läsa om allt från exjobb till aktuella mässor och studentaktiviteter.

Verksamhetsområden 

Bland våra medarbetare finns cirka 30 specialistkompetenser som alla har målet att se till att kollektivtrafiken fungerar som den ska. Majoriteten arbetar inom följande områden:

Samhällsplanering, miljö och hållbar utveckling

Här arbetar vi med att planera framtidens kollektivtrafik i länet. Bland annat leder vi arbetet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet (TFP), vi gör utredningar, tar fram politiska underlag och ordnar samråd med kommuner. Det är några av våra uppgifter inom det här verksamhetsområdet. 

Exempel på yrkesgrupper:

 • Samhällsplanerare
 • Strategisk planerare
 • Trafikanalytiker
 • Omvärldsanalytiker
 • Miljöstrateger
 • Lantmätare

Carolina Pamp-Sandgren

Karolina Pamp-Sandgren, omvärldsanalytiker.

 

Jag arbetar med intressanta frågor som: hur kommer den snabba teknikutvecklingen prägla vår vardag och vad ställer det för krav på våra kommunikationer? Det tycker jag är väldigt roligt.

Teknik och infrastruktur

Stockholm växer som aldrig förr och utbyggnaden av kollektivtrafiken med den. För oss innebär det att vi projektleder stora infrastruktursatsningar som Slussen, uppgraderingen av Röda linjen samt Citybanan. Vi följer den tekniska utvecklingen och kravställer nya fordon och infrastruktur för framtiden. Här arbetar kravställande specialister och tekniska strateger med att ta fram tekniska riktlinjer och strategier. Dessa ska fungera som ett stöd när framtidens kollektivtrafik och pågående infrastrukturprojekt utformas. Till exempel när vi bygger ut spårtrafik och anläggningar eller underhåller befintliga. 

Inom teknik och infrastruktur har vi flera kompetenser. Till exempel:

 • Kraftförsörjning
 • Signalsystem
 • Bana/mark/geo
 • Projektledning
 • Fastigheter som stationer och servicedepåer

 

Emma Selén

Emma Selén, teknisk systemstrateg byggnadsverk.

 

Det är stimulerande att få jobba med stora konstruktioner som broar eftersom de påverkar stadsbilden och ger ett bestående avtryck.


Anna Melin, programledare.

 

Min roll som huvudansvarig för program Spårväg City är ständigt utmanande, kreativ och social.

Informationsteknik

Informationsteknik är en förutsättning för en fungerande kollektivtrafik. Trafikförvaltningens IT-system ger resenärer nödvändig trafikinformation, möjliggör biljettköp och leder trafiken rätt. Stabila och effektiva IT-lösningar är avgörande för att kollektivtrafiken ska fungera varje dag året runt i Stockholm.

Vår IT-verksamhet har ett stort tekniskt djup med komplexa lösningar och mycket IT-infrastruktur i trafikmiljön, såväl ombord på tåg och bussar, som på stationer och längs banorna. Den största delen av trafikförvaltningens IT-avdelningen arbetar med att förvalta system och tjänster som biljettsystem, trafikinformation, nätverk, tillgångshanteringe samt ett hundratal andra system med en stor variation av storlek och teknisk bas. Vi får Stockholms resenärer att ta sig fram och tillbaka till sina resmål varje dag.

Upphandling, juridik och affärsförvaltning

Trafikförvaltningen är en renodlad beställarorganisation som planerar, beställer och följer upp den kollektivtrafik som våra entreprenörer levererar. Det ställer höga krav på dialog och affärsmässighet hos våra upphandlare, jurister och affärsförvaltare, som deltar i arbetet med att upphandla och förvalta kollektivtrafiken. Trafikförvaltningens uppgift är att säkerställa att våra leverantörer och entreprenörer lever upp till våra krav. 

Pernilla Borg

Pernilla Borg, bolagsjurist.

 

Som jurist bidrar jag aktivt till att trafikförvaltningen gör bra affärer och att skattemedel därmed används smartare. Mina kollegor är fantastiska och delar alltid med sig av sin tid och kunskap. Vi har dessutom himla kul ihop.

Hamid Raoufi, affärsförvaltare.

Ekonomi och administration

Trafiken med tåg och bussar måste följa tidtabellen. På samma sätt måste kollektivtrafikens administration löpa smidigt. Controller, ekonom, kommunikatör, HR-specialist och registrator är några exempel på tjänster som säkerställer att administrationen fungerar som den ska. Kollektivtrafikens administration tar hand om allt från kundservice och trafikinformation till underlag för politiska beslut och uppföljning av verksamhet och ekonomi.


Hoshiyar Ghaderi

Hoshiyar Ghaderi, verksamhetsförvaltare.

 

Det är möjligheten att förenkla många stockholmares vardag som ger mitt jobb som ekonom en extra dimension.


Johan Nordgren

Johan Nordgren, kommunikationsstrateg.

 

I mitt arbete med internkommunikation får jag jobba med att utveckla våra ledares och medarbetares förmåga att använda sig av kommunikationens möjligheter för att nå fram och skapa engagemang.

Entreprenörer inom kollektivtrafiken

Trafikförvaltningen är en beställarorganisation som ansvarar för att det finns ett bra system för kollektiva möjligheter att resa i Stockholms län. Detaljplaneringen och körandet av trafiken sköter ett antal upphandlade entreprenörer. Om du är intresserad av att arbeta ute i trafiken ska du därför kontakta någon av dem:

Tunnelbana

Buss

Lokalbana

Pendeltåg

Sjötrafik

Läs mer om entreprenörer inom sjötrafiken