Arbeta inom kollektivtrafiken

På trafikförvaltningen har du ett samhällsutvecklande uppdrag med fokus på olika aspekter av kollektivtrafik. Ett jobb där du har möjlighet att göra skillnad och arbeta med spännande frågor som är framtidsformande och med ett tydligt miljöfokus.

Hamid Raoufi, Johan Staaf och Pernilla Borg.


Trafikförvaltningen har ett samhällsutvecklande uppdrag med fokus på olika delar av kollektivtrafiken. Som medarbetare har du chans att göra skillnad, både miljömässigt och ur ett framtidsperspektiv.

I takt med att länets invånare blir mer miljömedvetna och ställer högre krav på sitt resande, ökar ambitionerna att ständigt utveckla kollektivtrafiken. Som medarbetare har du därför stora möjligheter att utvecklas i jobbet.

Trafikförvaltningen sitter i ljusa och moderna lokaler på västra Kungsholmen. Alla som arbetar på förvaltningen, drygt 650 medarbetare, har det gemensamma uppdraget att förenkla 786 000 resenärers vardag.

Jobba hos oss

Vill du också förenkla 786 000 resenärers vardag – varje dag? Då kanske ditt nästa jobb är hos oss på trafikförvaltningen.

Läs mer om våra lediga tjänster på trafikförvaltningens rekryteringswebb.

Student

För dig som är student och är intresserad av trafikförvaltningen finns det mer information på vår studentsida. Där kan du bland annat läsa om Josefin och Essan som valde att börja på trafikförvaltningen efter sina studier.
Studentsida

Verksamhetsområden 

Bland våra medarbetare finns cirka 30 specialistkompetenser som alla har målet att se till att kollektivtrafiken fungerar som den ska. Majoriteten arbetar inom följande områden:

Samhällsplanering, miljö och hållbar utveckling

Här arbetar vi med att planera framtidens kollektivtrafik i länet. Bland annat leder vi arbetet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet (TFP), vi gör utredningar, tar fram politiska underlag och ordnar samråd med kommuner. Det är några av våra uppgifter inom det här verksamhetsområdet. 

Exempel på yrkesgrupper:

 • Samhällsplanerare
 • Strategisk planerare
 • Trafikanalytiker
 • Omvärldsanalytiker
 • Miljöstrateger
 • Lantmätare


Karolina Pamp-Sandgren

Karolina Pamp-Sandgren, omvärldsanalytiker.

Jag arbetar med intressanta frågor som: hur kommer den snabba teknikutvecklingen prägla vår vardag och vad ställer det för krav på våra kommunikationer? Det tycker jag är väldigt roligt.

Teknik och infrastruktur

Stockholm växer som aldrig förr och utbyggnaden av kollektivtrafiken med den. För oss innebär det att vi projektleder stora infrastruktursatsningar som Slussen, uppgraderingen av Röda linjen samt Citybanan. Vi följer den tekniska utvecklingen och kravställer nya fordon och infrastruktur för framtiden. Här arbetar kravställande specialister och tekniska strateger med att ta fram tekniska riktlinjer och strategier. Dessa ska fungera som ett stöd när framtidens kollektivtrafik och pågående infrastrukturprojekt utformas. Till exempel när vi bygger ut spårtrafik och anläggningar eller underhåller befintliga. 

Inom teknik och infrastruktur har vi flera kompetenser. Till exempel:

 • Kraftförsörjning
 • Signalsystem
 • Bana/mark/geo
 • Projektledning
 • Fastigheter som stationer och servicedepåer


Emma Selén
Emma Selén, teknisk systemstrateg byggnadsverk.

Det är stimulerande att få jobba med stora konstruktioner som broar eftersom de påverkar stadsbilden och ger ett bestående avtryck.Anna Melin, programledare.

Min roll som huvudansvarig för program Spårväg City är ständigt utmanande, kreativ och social.

Informationsteknik

Trafikförvaltningens IT-system ger trafikinformation till resenärer, gör biljettköpandet möjligt och leder trafiken rätt. Systemen byggs upp och underhålls löpande. Förvaltningens systemförvaltare, förvaltningsledare och IT-arkitekter tar gemensamt fram nya IT-lösningar som syftar till att underlätta för våra resenärer.

 

Per-Olof Nilsson, systemförvaltare.

Upphandling, juridik och affärsförvaltning

Trafikförvaltningen är en renodlad beställarorganisation som planerar, beställer och följer upp den kollektivtrafik som våra entreprenörer levererar. Det ställer höga krav på dialog och affärsmässighet hos våra upphandlare, jurister och affärsförvaltare, som deltar i arbetet med att upphandla och förvalta kollektivtrafiken. Trafikförvaltningens uppgift är att säkerställa att våra leverantörer och entreprenörer lever upp till våra krav. 

Pär Ryttar
Pär Ryttar, upphandlare.

Det är intressant att få vara med och göra bra affärer genom våra upphandlingar, så att vi använder våra skattebetalares pengar på bästa sätt.


Pernilla Borg
Pernilla Borg, bolagsjurist.

Som jurist bidrar jag aktivt till att trafikförvaltningen gör bra affärer och att skattemedel därmed används smartare. Mina kollegor är fantastiska och delar alltid med sig av sin tid och kunskap. Vi har dessutom himla kul ihop.

 

Hamid Raoufi, affärsförvaltare.

Ekonomi och administration

Trafiken med tåg och bussar måste följa tidtabellen. På samma sätt måste kollektivtrafikens administration löpa smidigt. Controller, ekonom, kommunikatör, HR-specialist och registrator är några exempel på tjänster som säkerställer att administrationen fungerar som den ska. Kollektivtrafikens administration tar hand om allt från kundservice och trafikinformation till underlag för politiska beslut och uppföljning av verksamhet och ekonomi.


Hoshiyar Ghaderi
Hoshiyar Ghaderi, verksamhetsförvaltare.

Det är möjligheten att förenkla många stockholmares vardag som ger mitt jobb som ekonom en extra dimension.


Johan NordgrenJohan Nordgren, kommunikationsstrateg.

I mitt arbete med internkommunikation får jag jobba med att utveckla våra ledares och medarbetares förmåga att använda sig av kommunikationens möjligheter för att nå fram och skapa engagemang.

Entreprenörer inom kollektivtrafiken

Trafikförvaltningen är en beställarorganisation som ansvarar för att det finns ett bra system för kollektiva möjligheter att resa i Stockholms län. Detaljplaneringen och körandet av trafiken sköter ett antal upphandlade entreprenörer. Om du är intresserad av att arbeta ute i trafiken ska du därför kontakta någon av dem:

Tunnelbana

Buss

Lokalbana

Pendeltåg

Sjötrafik

Läs mer om entreprenörer inom sjötrafiken.