Screening av nyfödda för att upptäcka hjärtfel

Nu ska alla nyfödda i Stockholms län kunna genomgå screening för att upptäcka medfödda hjärtfel. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att POX screening ska införas på samtliga förlossningskliniker i länet. Syftet är att upptäcka både fler medfödda hjärtfel och andra cirkulationsstörningar hos nyfödda.

Alla nyfödda undersöks av barnspecialist efter en förlossning. Av alla barn som föds, har mindre än en procent (0,8 %) ett medfött hjärtfel. De flesta hjärtfel upptäcks vid de rutinmässiga ultraljudsundersökningarna av fostret under graviditeten. Knappt en tredjedel av alla medfödda hjärtfel är svårare att upptäcka. 

Som ett komplement till den nuvarande vården av nyfödda, föreslår Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att införa pulsoximetri , även kallat ”POX screening”. Syftet är att öka möjligheten att upptäcka medfödda hjärtfel hos fler nyfödda.

— Screeningen är frivillig och en utmärkt metod för att se vilka barn som ska utredas närmare. Fler nyfödda barn med svårupptäckta hjärtfel kan fångas upp och vid behov få behandling tidigt, säger Henrik Almkvist, chefläkare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms Läns Landsting. 

Vid undersökning med POX screening mäts syrehalten i blodet. Undersökningen är helt smärtfri och består i att en röd lampa fästs på det nyfödda barnets fot och finger.

De nya riktlinjerna för POX screening är tänkta att införas vid årsskiftet. Enligt förslaget ska samtliga förlossningskliniker i Stockholms län kunna erbjuda screening. Screeningen är frivillig, men ska erbjudas alla nyblivna föräldrar.

Ärendet behandlas av Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 oktober 2012.

Publicerad datum:
2012-10-05
Ansvarig redaktör: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontakta redaktionen