Mer forskning om tandvård

Forskningen om tandvård behöver få bättre möjligheter att utvecklas. Särskilt kunskapen om äldres tandvård behöver växa. Därför har landstingsstyrelsen nu fattat ett beslut som gör det möjligt att förbättra situationen.

Det handlar både om hur forskningen är organiserad och finansierad. De här insatserna ska bli grunden till mer forskning om tandvård:

  • Odontologi, läran om tänder och deras sjukdomar, ska få samma status som all annan medicinsk forskning som bedrivs i Stockholms läns landsting.
  • Ett regionalt centrum för äldretandvård ska byggas upp.
  • Folktandvården AB får uppdraget att i samarbete med Karolinska Institutets institution för odontologi bedriva forskningsarbete om tandvård. 

 

Läs mer om utredningen

Satsningen är resultatet av en utredning om forskning inom tandvården. Landstingsstyrelsens förvaltning och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har utrett förutsättningarna för den kliniska odontologiska forskningen i länet. Utredningen har studerat de förutsättningar som krävs för att utveckla odontologiska forskningen.

 

Miljöpartiet gjorde ett särskilt uttalande som du kan läsa under kort om besluten ovan.

Foto: Joachim Belaieff

Publicerad datum:
2012-02-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Följ beslutet

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 22/11 -11. Landstingsstyrelsens forskningsberedning 29/11 -11. Landstingsstyrelsens arbetsutskott 24/1 -12. Här kan du läsa hela beslutsunderlaget till ärende LS 1111-1455 som har nummer 24 i ärendelistan.Följ beslutet

    Fler beslut i landstingsstyrelsen den 21 februari