Sjuksköterskor ska bidra till färre antibiotikarecept

200 sjuksköterskor från länets vårdcentraler samt ett tiotal sjuksköterskor från sjukvårdsrådgivningen har under två dagar fokuserat på frågorna kring antibiotikaresistens och nyttan med antibiotika.
- Sjuksköterskorna har en oerhört viktig roll i arbetet med att minska antibiotikaanvändandet i Stockholms län. Med bättre medicinska kunskaper och kunskap om när antibiotika verkligen behövs kan sköterskorna ge patienterna bättre råd och stöd kring egenvård så att färre antibiotikakurer behöver skrivas ut av läkare, säger Christer Hansson, Nationella Strama som tillsammans med Strama Stockholm och Stockholms läkemedelskommitté arrangerat utbildningen.

Extra fokus på antibiotika

Det skrivs fortfarande ut för mycket antibiotika i Stockholms län – även om färska siffror visar att användandet ändå minskat jämfört med tidigare år. Nyligen bildades Strama Stockholm inom ramen för Stockholms läns landsting. Strama Stockholm arbetar nära Nationella Strama för att sätta extra fokus på frågor kring antibiotika och resistens, som är ett stort problem på internationell nivå.
- Vi måste göra vad vi kan för att minska användandet av antibiotika samt lära oss mer om vad resistens innebär när vi stöter på det inom vården, berättar Christer Hansson.

Diskuterade vanliga symtom

Under utbildningsdagarna för sjuksköterskorna diskuterades vanliga symptom och sjukdomstillstånd som sjuksköterskor ofta möter i primärvården och i samtal via sjukvårdsrådgivningen.
- Öroninflammationer, svinkoppor, bihåleinflammation, förkylningar, urinvägsinfektioner hos kvinnor är några exempel på sjukdomar vi pratat om. För det mesta kan kroppen med rätt egenvård själv läka ut dessa sjukdomar utan antibiotika. Sjuksköterskans roll är mycket viktig när det gäller att göra bedömningar av patienten innan eventuellt besök hos läkare. I allvarliga fall så är antibiotika nödvändigt men det skrivs alldeles för ofta ut antibiotika till sådana här typer av vardagssjukdomar, säger Christer Hansson.

Större medvetenhet

Han påpekar också det viktiga samspelet mellan läkare och sjuksköterska.
- Om sjuksköterskan i första mötet med patienten gör bedömningen att antibiotika inte behövs och läkaren också säger samma sak är det lättare att nå högre acceptans hos patienten när man nekas antibiotika. Med större medvetenhet och försiktighet så kan vi använda antibiotika på bästa sätt – när det verkligen behövs.Text: Ann Eberhardsson

Publicerad datum:
2010-01-30
Ansvarig redaktör: Martina Hansson
Kontakta redaktionen