Hallå där miljödirektör Åke Wennmalm...

 …som tillsammans med Apoteket efter många års arbete fått EU att införa bättre skydd mot läkemedel i vattnet. - Det finns läkemedel i vårt dricksvatten, inga stora mängder men det ökar hela tiden. Därför måste vi vidta åtgärder i hela EU, säger han.

Åke Wennmalm är professor och landstingets miljödirektör. Han har tillsammans med Bo Gunnarsson, som är nationell miljösamordnare på Apoteket, i många år arbetat för att EU ska vidta åtgärder för att minska läkemedels miljöpåverkan och folkhälsopåverkan. Nu har de kommit en bit på väg.

Vad är det nu som har hänt i EU?

- Nu har EU-kommissionen i ett meddelande sagt att man ska ge ökat utrymme för att vidta skyddsåtgärder mot läkemedels miljöpåverkan inom flera områden, bland annat vattendirektivet och läkemedelsdirektivet. Vi har tidigare i Sverige påbörjat en miljöklassificering av läkemedel, liknande risk- och faroklassificering av läkemedel. Med denna miljöklassificering kan läkare välja ett läkemedel med mindre miljöpåverkan. Nu vill vi att hela EU ska anamma denna miljöklassificering.

Hur mycket läkemedel får vi oss med dricksvattnet?

- Det finns läkemedel i vårt dricksvatten, inga stora mängder men det ökar hela tiden. Läkemedel hamnar i våra vatten via urin som våra reningsanläggningar inte helt kan separera och bryta ner. Vilka folkhälsorisker detta innebär är svårt att mäta. Men vi måste inom EU anamma den så kallade försiktighetsprincipen och redan nu vidta åtgärder.

Vad kommer att hända framöver?

- Sverige är ju ordförandeland i EU nästa år. Då ska vi tillsammans med Läkemedelsverket precisera vilka åtgärder som behövs för att minska både folkhälsopåverkan och miljöpåverkan, inom EU, men också i länder utanför Europa som står för den största delen av utsläpp av läkemedel.

Text: Claes Tapper

Publicerad datum:
2008-12-18
Ansvarig redaktör: Elin Jansdotter
Kontakta redaktionen
Foto: Erja LempinenMiljödirektör Åke Wennmalm