Kalender

Filtrera

Nattarbeten i Neglinge, i anslutning till Saltsjöbanans trafikspår

Vid befintlig övergång mellan Torsvägen och Neglinge station. Vi arbetar med att få ner betongkanaler och rör i marken i anslutning till Saltsjöbanans trafikspår. Arbetena kan bara genomföras nattetid när banan inte trafikeras och innebär vissa bullrande moment som är störande för dig som bor nära. , 01:30 - 04:15

Nattarbeten i Neglinge, i anslutning till Saltsjöbanans trafikspår

Vid befintlig övergång mellan Torsvägen och Neglinge station. Vi arbetar med att få ner betongkanaler och rör i marken i anslutning till Saltsjöbanans trafikspår. Arbetena kan bara genomföras nattetid när banan inte trafikeras och innebär vissa bullrande moment som är störande för dig som bor nära. , 01:30 - 04:15

Nattarbeten kring Igelboda station, Saltsjöbanan

Vi arbetar kring Igelboda station med att få ner betongkanaler och rör i marken i anslutning till Saltsjöbanans trafikspår. Förutom belysning och ljud från en spårgående traktor kan du märka av våra arbeten när vi schaktar nära spåren och sågar i betong för att ansluta betongrören till kabelbrunnarna. Sågningsmomentet är kortvarigt men bullrande., 01:30 - 04:15

Nästa